Eiffel-20150

Eiffel – 20150

Peso: 7,1 kg/m2 aprox.
Superficie libre: 36% aprox.
Material: Inoxidable
Ancho máximo: 8 m

Técnicas de fijación

TF-60
Descarga catálogo
catalogos-codina